ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540399
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020165
รหัส Obec 6 หลัก :
  540399
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banma
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านม้า
ตำบล :
  ทรายมูล
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  0899407317
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  banma47020165@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทรายมูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:50:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม้า


นายสลิด ทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน