ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยานาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540400
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020166
รหัส Obec 6 หลัก :
  540400
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนยานาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonyanang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดอนยานาง
ตำบล :
  ทรายมูล
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-720028
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 เมษายน พ.ศ.2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรายมูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08:16:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนยานางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน