ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540401
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020167
รหัส Obec 6 หลัก :
  540401
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khammek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคำเม็ก
ตำบล :
  ทรายมูล
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-720078
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรายมูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:31:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)


นายคงกระพัน งอยผาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน