ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540402
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020168
รหัส Obec 6 หลัก :
  540402
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongwa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองหว้า
ตำบล :
  ทรายมูล
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-720068
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1สิงหาคม พ.ศ.2511
อีเมล์ :
  dasri2513@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรายมูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:56:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้า


นายศฤง ร่าเริง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน