ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540405
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020188
รหัส Obec 6 หลัก :
  540405
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้ายนาคูณวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  barntaienakonwitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านต้าย
ตำบล :
  บ้านต้าย
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  0872149705
โทรสาร :
  042164676
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2484
อีเมล์ :
  inthi2519@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  231
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านต้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 11:20:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา


นายคำปุน เสนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน