ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำไชยวาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540407
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020190
รหัส Obec 6 หลัก :
  540407
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำไชยวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kumchaiwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคำไชยวาน
ตำบล :
  บ้านต้าย
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 กรกฏาคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านต้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13:09:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำไชยวาน


นายสกลใจ ช่วยรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไชยวาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน