ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540408
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020222
รหัส Obec 6 หลัก :
  540408
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองหลวงวิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongluangwittayanukool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   135   บ้านบ้านไผ่หลวง
ตำบล :
  หนองหลวง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-161112
โทรสาร :
  042164111
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13กุมภาพันธ์2446
อีเมล์ :
  nongluang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ที่19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13:17:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล


นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน