ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกดินแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540409
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020223
รหัส Obec 6 หลัก :
  540409
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกดินแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCOKEDINDAENG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกดินแดง
ตำบล :
  หนองหลวง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-099371
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทต.หนองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13:47:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกดินแดง


นางวิจิตรา สำแดงไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกดินแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน