ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540410
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020224
รหัส Obec 6 หลัก :
  540410
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khoksamran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคกสำราญ
ตำบล :
  หนองหลวง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-720018
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  Koksumran@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:00:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ


นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน