ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540411
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020225
รหัส Obec 6 หลัก :
  540411
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchaischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองย่างชิ้น
ตำบล :
  หนองหลวง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042705664
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มกราคม 2501
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:09:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น


นายไข จันโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน