ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสะแนน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540413
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020192
รหัส Obec 6 หลัก :
  540413
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำสะแนน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khamsanaen school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคำบอน
ตำบล :
  บ้านต้าย
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/08/2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านต้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 22:12:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำสะแนน


นางกนกวรรณ บุญโสภิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสะแนน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน