ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540414
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020146
รหัส Obec 6 หลัก :
  540414
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanKham Sa-at
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคำสะอาด
ตำบล :
  คำสะอาด
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-705673
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/08/2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05:53:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำสะอาด


นายชนุตร์ หัสขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน