ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540415
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020147
รหัส Obec 6 หลัก :
  540415
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanpluakthatsopavittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านธาตุโสภา
ตำบล :
  คำสะอาด
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-720169
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  087gle@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 06:17:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา


นางชรินดา พิมพบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน