ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540417
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020149
รหัส Obec 6 หลัก :
  540417
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongchantoonongphai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดงจันทู
ตำบล :
  คำสะอาด
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042720171
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)


นายดาวเรือง ทองเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน