ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540419
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020145
รหัส Obec 6 หลัก :
  540419
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yangkhum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านยางคำ
ตำบล :
  คำสะอาด
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-720168
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2484
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13:23:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางคำ


นางขันแก้ว เกตุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน