ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540422
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020139
รหัส Obec 6 หลัก :
  540422
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Kham School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านขาม
ตำบล :
  ค้อใต้
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มกราคม 2461
อีเมล์ :
  ิbankhamschool60@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:23:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)


นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน