ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมพลศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540424
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020141
รหัส Obec 6 หลัก :
  540424
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมพลศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  โรงเรียนชุมพลศึกษา
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านชุมพล
ตำบล :
  ค้อใต้
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  0879448785
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มีนาคม 2492
อีเมล์ :
  chumpolsuksa@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:29:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมพลศึกษา


นายวิทยา สัพโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน