ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำเจริญวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540425
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020142
รหัส Obec 6 หลัก :
  540425
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำเจริญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kamchareanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคำเจริญ
ตำบล :
  ค้อใต้
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042720166
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิ.ย.2505
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:52:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำเจริญวิทยา


นายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน