ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540426
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020143
รหัส Obec 6 หลัก :
  540426
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดจิกนาสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kudjiknasomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านนาสมบูรณ์
ตำบล :
  ค้อใต้
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-705659
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  226
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:09:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์


นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน