ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540428
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020175
รหัส Obec 6 หลัก :
  540428
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yangngam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านยางงาม
ตำบล :
  บงใต้
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042099354
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/08/2488
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 12:20:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)


นางเกตุมะณีย์ เนื้ออ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน