ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540430
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020177
รหัส Obec 6 หลัก :
  540430
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannadokmaihuayraisaamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาดอกไม้
ตำบล :
  บงใต้
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042099352
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/08/2497
อีเมล์ :
  nadokmaischool2013@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:42:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี


นายประสิทธ์ จันทร์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน