ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540431
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020178
รหัส Obec 6 หลัก :
  540431
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกหนองกุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOKNONGKUNG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองกุง
ตำบล :
  บงใต้
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 /09/2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:27:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง


นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองกุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน