ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540434
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020181
รหัส Obec 6 หลัก :
  540434
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนหัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donhun School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดอนหัน
ตำบล :
  บงเหนือ
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-099357
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิ.ย.2482
อีเมล์ :
  donhun-hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:47:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนหันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน