ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540435
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020182
รหัส Obec 6 หลัก :
  540435
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านขาว
ตำบล :
  บงเหนือ
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  0857451192
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:07:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขาว


นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน