ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540437
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020184
รหัส Obec 6 หลัก :
  540437
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจำปานาถ่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jampanathon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านนาถ่อน
ตำบล :
  บงเหนือ
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  0817686656
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  Jampanathon@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:40:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน


นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน