ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540438
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020185
รหัส Obec 6 หลัก :
  540438
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสวัสดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoksawaddee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกสวัสดี
ตำบล :
  บงเหนือ
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-705681
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พ.ค. 2496
อีเมล์ :
  khoksawasdee.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09:11:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี


นายอำนาจ ประภาหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสวัสดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน