ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนส่องดาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540440
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020244
รหัส Obec 6 หลัก :
  540440
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนส่องดาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchon songdao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านส่องดาว
ตำบล :
  ส่องดาว
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  042- 786086
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  chumchonsongdao2560@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลส่องดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:11:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนส่องดาว


นายชุมพร กรุณานำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนส่องดาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน