ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540441
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020245
รหัส Obec 6 หลัก :
  540441
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองใสพรเจริญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongsaipornjareonwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองใส
ตำบล :
  ส่องดาว
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  042721210
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  nongsaipornschool.540441@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ส่องดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:40:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา


นายจิตติพงษ์ ศรแผลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน