ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทันสมัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540442
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020246
รหัส Obec 6 หลัก :
  540442
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทันสมัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantansamai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านทันสมัย
ตำบล :
  ส่องดาว
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  042727002
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13สิงหาคม พ.ศ.2500
อีเมล์ :
  E-mail.tansamai_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ส่องดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09:24:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทันสมัย


นายทวี แสนอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทันสมัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน