ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540444
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020242
รหัส Obec 6 หลัก :
  540444
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไทยเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
   BAN THAICHALEON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านไทยเจริญ
ตำบล :
  ส่องดาว
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  0811842774
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2518
อีเมล์ :
  Gowatsri7262@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ส่องดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ


นายโกวัฒน์ ศรีอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน