ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540445
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020243
รหัส Obec 6 หลัก :
  540445
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุดมสังวรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Udomsangwornwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองแซง
ตำบล :
  ส่องดาว
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  042-786337
โทรสาร :
  042-786337
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พ.ค. 2539
อีเมล์ :
  1047540445@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  223
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อปท.ส่องดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 17:20:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา


นายประมงค์ สุขชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน