ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540446
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020240
รหัส Obec 6 หลัก :
  540446
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongsanto
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดงแสนตอ
ตำบล :
  วัฒนา
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  042-164442
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2477
อีเมล์ :
  dongsaentoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)


นายประวิทย์ เหมะธุลิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน