ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540447
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020241
รหัส Obec 6 หลัก :
  540447
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kudsaeng School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกุดแสง
ตำบล :
  วัฒนา
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  042720208
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/12/2485
อีเมล์ :
  tpunngeon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:23:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)


นายถนัดพร ฝุ่นเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน