ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540449
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020239
รหัส Obec 6 หลัก :
  540449
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จงกลกิตติขจรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jongkonkittikajornwitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเหล่าใหญ่
ตำบล :
  วัฒนา
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  042786222
โทรสาร :
  042786222
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  jongkonkitti@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 14:32:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา


นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน