ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปทุมวาปี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540450
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020232
รหัส Obec 6 หลัก :
  540450
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปทุมวาปี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN PATHUMWAPEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านปทุมวาปี
ตำบล :
  ปทุมวาปี
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  0971825505
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2485
อีเมล์ :
  pathumwapee250@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  224
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปทุมวาปี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:39:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปทุมวาปี


นายอำนวย พูลศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปทุมวาปี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน