ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540451
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020233
รหัส Obec 6 หลัก :
  540451
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองแวง
ตำบล :
  ปทุมวาปี
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  042786089
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/07/2473
อีเมล์ :
  nongwang.pra2016@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สพฐ.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 22:07:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)


นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน