ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540453
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020235
รหัส Obec 6 หลัก :
  540453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบ่อแกใหญ่
ตำบล :
  ปทุมวาปี
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  042086676
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/05/2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปทุมวาปี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:15:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)


นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน