ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอภัยดำรงธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540454
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020236
รหัส Obec 6 หลัก :
  540454
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อภัยดำรงธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Apaidamroongtam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านถ้ำติ้ว
ตำบล :
  ปทุมวาปี
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  0973395569
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2517
อีเมล์ :
  sarann165@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปทุมวาปี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2561 เวลา 13:35:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอภัยดำรงธรรม


นางจารุวรรณ พิมพ์มีลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอภัยดำรงธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน