ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540457
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020227
รหัส Obec 6 หลัก :
  540457
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านท่าศิลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chom Chon Ban Tasila
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านอุดมพัฒนา
ตำบล :
  ท่าศิลา
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  chaiwat47503@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08:05:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา


นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน