ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูตะคาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540458
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020228
รหัส Obec 6 หลัก :
  540458
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูตะคาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phutakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านทุ่งอินทร์แปลง
ตำบล :
  ท่าศิลา
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  042-099376
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4/12/2485
อีเมล์ :
  phutakham163@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:08:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภูตะคาม


นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูตะคาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน