ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540459
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020229
รหัส Obec 6 หลัก :
  540459
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสีสุกห้วยโมง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banseesukhuaimong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านห้วยโมง
ตำบล :
  ท่าศิลา
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  042-099929
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  seesuk@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:43:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง


นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน