ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำก้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540460
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020230
รหัส Obec 6 หลัก :
  540460
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำก้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kamkao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคำก้าว
ตำบล :
  ท่าศิลา
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  042981267
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำก้าว


นายูชูทรัพย์ ภาวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำก้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน