ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวารี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540461
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020231
รหัส Obec 6 หลัก :
  540461
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าวารี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tawaree
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านท่าวารี
ตำบล :
  ท่าศิลา
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  042099375
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/08/2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:01:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าวารี


นายโสภณ ศรีผักผ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน