ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540503
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020129
รหัส Obec 6 หลัก :
  540503
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยเหล็กไฟ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaylekfai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านห้วยเหล็กไฟ
ตำบล :
  นิคมน้ำอูน
อำเภอ :
  นิคมน้ำอูน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47270
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  hueylekfai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13:38:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ


นายทองใบ ธุระนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน