ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540504
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020130
รหัส Obec 6 หลัก :
  540504
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONGSAWANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดงสว่าง
ตำบล :
  นิคมน้ำอูน
อำเภอ :
  นิคมน้ำอูน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47270
โทรศัพท์ :
  042720024
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2510
อีเมล์ :
  dongsawang540504@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมน้ำอูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:35:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงสว่าง


นายอดิศักดิ์ ศรีนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน