ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเบญจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540505
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020131
รหัส Obec 6 หลัก :
  540505
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเบญจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongben
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนิคมพัฒนา
ตำบล :
  นิคมน้ำอูน
อำเภอ :
  นิคมน้ำอูน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47270
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/09/2498
อีเมล์ :
  nongbrenschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมน้ำอูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:08:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเบญจ


นายอดิศร ไตรยงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเบญจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน