ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540506
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020137
รหัส Obec 6 หลัก :
  540506
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหนองปลิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbannongpling
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านศรีเมือง
ตำบล :
  หนองปลิง
อำเภอ :
  นิคมน้ำอูน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47270
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  pannongplingschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08:25:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง


นายคำนวน แก้วคำสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน