ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540508
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020132
รหัส Obec 6 หลัก :
  540508
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสุวรรณคาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  suwannakam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสุวรรณคาม
ตำบล :
  สุวรรณคาม
อำเภอ :
  นิคมน้ำอูน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47270
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 ก.ย 2500
อีเมล์ :
  sunthara2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2(อำเภอนิคมน้ำอูน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:35:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม


นายสุนทรา นนสุราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุวรรณคาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน