ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540509
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020136
รหัส Obec 6 หลัก :
  540509
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองผักเทียม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongphakteim
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองผักเทียม
ตำบล :
  หนองปลิง
อำเภอ :
  นิคมน้ำอูน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47270
โทรศัพท์ :
  042-720108
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2486
อีเมล์ :
  nongphakteim@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:28:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองผักเทียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักเทียม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน