ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอูนโคก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540510
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020133
รหัส Obec 6 หลัก :
  540510
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอูนโคก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ounkhok School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกสมบูรณ์
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  นิคมน้ำอูน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47270
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2495
อีเมล์ :
  ounkhok_02@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สภาตำบลหนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 06:46:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอูนโคก


นายศุภชัย โถบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูนโคก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน